Indtast adressen på den bolig, du ønsker at forbedre

Når du indtaster din adresse herunder, findes den primære opvarmningsform i din bolig ved hjælp af BBR-data. Opvarmningsformen for din bolig er med til at bestemme energitilskuddets størrelse. Vi beder dig tjekke om opvarmningsformen fra BBR er korrekt. Hvis ikke, skal du ændre den i rullemenuen.

De oplyste informationer opbevares i Eniig Energi A/S' tilskudsdatabase, og disse bruges udelukkende til behandling og udbetaling af din tilskudsansøgning. Dine oplysninger vil ikke blive videregivet til 3. part.

Så let får du tilskud

Indtast din adresse og vælg dine forbedringer i boligportalen.

Når du har gennemført din boligforbedring, indsender du nemt tilbud/ordrebekræftelse, faktura samt før og efter billeder, hvorefter tilskuddet overføres til din konto.

Regler og betingelser

  • Du kan kun få tilskud til elementer, der er defineret i portalen.
  • Efter udførelse indsendes tilbud/ordrebekræftelse, faktura samt fotos, der dokumenterer før- og eftersituation.
  • De besparelser, der udbetales tilskud til, må ikke sælges/afgives til anden side.
  • Du kan kun søge energitilskud til eksisterende bolig.
  • Se betingelserne her:

Boligforening?

Søger du tilskud til en større renovering i en boligforening kan du kontrakte os via tilskudskampagne@eniig.dk eller ringe på 87 22 88 44.