Indtast adressen på den bolig, du ønsker at forbedre

Når du indtaster din adresse herunder, findes den primære opvarmningsform i din bolig ved hjælp af BBR-data. Opvarmningsformen for din bolig er med til at bestemme energitilskuddets størrelse. Vi beder dig tjekke om opvarmningsformen fra BBR er korrekt. Hvis ikke, skal du ændre den i rullemenuen.

Sådan søger du tilskud

Indtast din adresse og vælg dine forbedringer i boligportalen.

Husk at tage fotos før du begynder arbejdet, da du efter endt renovering skal sende fotos der dokumenter både før- og eftersituation.

Når du har gennemført din boligforbedring, indsender du nemt tilbud/ordrebekræftelse, faktura samt før og efter billeder, hvorefter tilskuddet overføres til din konto.

Regler og betingelser

  • Du kan kun få tilskud til elementer, der er defineret i portalen.
  • Du skal indsende indsende fotos, der dokumenterer din før-situation - tag dem nu!
  • Efter udførelse indsendes tilbud/ordrebekræftelse, faktura samt fotos, der dokumenterer før- og eftersituation.
  • De besparelser, der udbetales tilskud til, må ikke sælges/afgives til anden side.
  • Du kan kun søge energitilskud til eksisterende bolig.
  • Se betingelserne her:

Boligforening?

Søger du tilskud til en større renovering i en boligforening kan du kontakte os via tilskudskampagne@eniig.dk eller ringe på 70 15 16 70.